Pallet nhựa

mỗi trang
Pallet nhựa KTI-1111X

Pallet nhựa KTI-1111X

KT:1100 x 1100 x 125mm Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Màu có sẵn: đen, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi
Pallet nhựa KTI-1111R

Pallet nhựa KTI-1111R

KT:1100 x 1100 x 125mm Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Màu có sẵn: đen, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi
Pallet nhựa KTI-1111

Pallet nhựa KTI-1111

KT:1100 x 1100 x 125mm Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Màu có sẵn: xanh/ đen, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi
Pallet nhựa KTI-1210-2-3

Pallet nhựa KTI-1210-2-3

KT:1200 x 1000 x 125mm Tải trọng động 1200kg Tải trọng tĩnh 4000kg Màu có sẵn: xanh/ đen, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi
Pallet nhựa KTI-1210-2-2

Pallet nhựa KTI-1210-2-2

KT:1200 x 1000mm Tải trọng động 1400kg Tải trọng tĩnh 5000kg Màu có sẵn: xanh/ đen, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi
Pallet nhựa KTI-1210-2-1 mặt kín

Pallet nhựa KTI-1210-2-1 mặt kín

KT:1200 x 1000 x 150mm Tải trọng động 1700kg Tải trọng tĩnh 5000kg Màu có sẵn: xanh/ đen, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi
Pallet nhựa KTI-1210X màu đen

Pallet nhựa KTI-1210X màu đen

KT:1200 x 1000 x145 mm Tải trọng động 1000kg Tải trọng tĩnh 3000kg Màu có sẵn: đen, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi
Pallet nhựa KTI-1210R màu đen

Pallet nhựa KTI-1210R màu đen

KT:1200 x 1000 x 150mm Tải trọng động 1200kg Tải trọng tĩnh 4000kg Màu có sẵn: đen, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi
Pallet nhựa màu xanh KTI - 1210

Pallet nhựa màu xanh KTI - 1210

KT:1200 x 1000mm Tải trọng động 1200kg Tải trọng tĩnh 4000kg Màu có sẵn: xanh, có thể yêu cầu màu sắc khác Vui lòng liên hệ Ms.Thu Hiền để được tư vấn và báo giá 0976.126.307
Vui lòng gọi

Top

   (0)